Waarom bent u klant bij Amptmeijer Verzekeringen?

Daar zijn een paar heel goede argumenten voor… Amptmeijer Verzekeringen is een 100% onafhankelijk financieel dienstverlener. Wij werken samen met nagenoeg alle aanbieders van verzekeringen en financiële diensten. Ons advies is objectief en gebaseerd op uw specifieke situatie. Nu en met het oog op de toekomst!

Ons abonnement
Wanneer u verzekeringen en/ of complexe financiële producten [bijvoorbeeld een levensverzekering of hypotheek] in ons beheer wilt geven, dan is dit onlosmakelijk verbonden met een van onze abonnementen. Voor dit beheer brengen wij u periodiek een bedrag in rekening. U mag in dit abonnement vervolgens onbeperkt uw particuliere polissen en financiële producten opnemen. Het abonnement is maandelijks opzegbaar en eindigt automatisch wanneer u geen verzekering of financiëel product meer via Amptmeijer Verzekeringen geadministreerd heeft.

Waarom betaalt u aan Amptmeijer Verzekeringen?
Van oudsher werden intermediairs uitsluitend beloond op basis van provisie. De provisie is een bepaald percentage van uw premie die wij van de verzekeringsmaatschappij ontvangen. De wetgever heeft echter besloten om voor complexe producten zoals bijvoorbeeld levensverzekering en hypotheken de provisies wettelijk te gaan verbieden. De overheid wil met deze maatregelen stimuleren dat consumenten hun adviseur voortaan zelf betalen. Op die manier wordt beter gewaarborgd dat intermediairs uitsluitend de belangen van hen cliënten dienen.

Financieel Advies
Wij maken een onderscheid tussen advies- en beheerwerkzaamheden. In ons dienstverleningsdocument informeren wij u voorafgaand aan onze advieswerkzaamheden over alles wat wij voor u doen, en welke kosten daaraan zijn verbonden. U betaalt het advies op uurtarief, of er geldt een vast verrichtingentarief. U wordt altijd vooraf op de hoogte gebracht welke kosten er met het advies gemoeid zijn. Na het advies zijn de kosten voor het beheer van uw complexe product opgenomen in ons abonnement.

Verzekeringen
Indien u niet-complexe producten [bijvoorbeeld een autoverzekering] via Amptmeijer Verzekeringen afsluit, dan ontvangt Amptmeijer Verzekeringen nog wel provisie van de verzekeraar. Hieruit worden onvoorziene werkzaamheden zoals onze schadebehandeling betaald. U betaalt met uw abonnement voor onze dienstverlening bij het beheer van uw verzekeringen.

Waarom Amptmeijer Verzekeringen?

  • Gediplomeerde mensen met vakkennis
  • Mogelijkheid tot premiebetaling aan Amptmeijer Verzekeringen
  • Verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid
  • Al uw communicatie met verzekeraars
  • Adequate premie en poliscontrole
  • Analyse op premie
  • Analyse van uw totale pakket met elders lopende verzekeringen
  • Uw eigen adviseur…daarom!