Op deze pagina vindt u de 10 meest gestelde vragen over de abonnementen van Amptmeijer Verzekeringen, met de bijbehorende antwoorden!

Waarom is er een abonnement bij Amptmeijer Verzekeringen?
Van oudsher werden intermediairs zoals Amptmeijer Verzekeringen uitsluitend beloond op basis van provisie. De provisie is een bepaald percentage van uw provisie die wij van de verzekeringsmaatschappij ontvangen. De wetgever heeft echter besloten om voor complexe producten zoals bijvoorbeeld levensverzekeringen en hypotheken de provisies wettelijk te gaan verbieden. De overheid wil met deze maatregelen stimuleren dat consumenten beter inzichtelijk hebben wat zij hun adviseur betalen. Op die manier wordt beter gewaarborgd dat intermediairs uitsluitend de belangen van hun cliënten dienen en niet die van bijvoorbeeld de verzekeraar.

Waarom moet ik naast mijn premie eigenlijk apart betalen voor een abonnement?
Voorheen werden al onze diensten betaald uit de provisie die wij ontvingen van verzekeraars. Nu voor sommige verzekeringen de provisies worden verboden, de premies in het algemeen lager worden en hierdoor de provisies lager zijn geworden, kunnen wij onze diensten niet meer uit alleen de provisie voldoen. Om die reden zijn wij genoodzaakt om een gedeelte van onze kosten rechtstreeks door te berekenen. Hierdoor worden de kosten voor u inzichtelijker en kunnen wij ons serviceniveau voor u op peil houden.

Wat kost het abonnement bij Amptmeijer Verzekeringen?
Er zijn momenteel 4 verschillende particuliere abonnementen:

 • Nul euro-abonnement:
  Dit zal in overleg met u tegen een vast- of uurtarief zijn. Ons uurtarief bedraagt op dit moment € 115,75 (€ 95,677 excl.)
 • Basis-abonnement:
  Het Basis-abonnement is € 6,03 per maand (€ 4,98 excl.), indien u wilt dat uw polissen niet digitaal maar per post worden verstuurd, dan betaald u € 7,25 per maand (€ 5,99 excl.)
 • Excellent-abonnement:
  Het Exellent-abonnement is € 12,12 per maand (€ 10,02 excl.)
 • Exclusief-abonnement: 
  Het Exclusief-abonnement is € 30,20 (€ 24,92 excl.)

Kan ik het abonnement gemakkelijk opzeggen?
Het abonnement heeft een onbepaalde looptijd en is maandelijks door u opzegbaar. Het eindigt eveneens automatisch wanneer u geen enkele verzekering of financieel product meer via Amptmeijer Verzekeringen heeft geadministreerd.

Ontvangt Amptmeijer Verzekeringen nu eigenlijk ook nog provisie naast het abonnement?
U betaalt Amptmeijer Verzekeringen met het abonnement voor het beheer van uw verzekeringen en financiële producten. Amptmeijer Verzekeringenr ontvangt van de verzekeraar voor bijvoorbeeld schadeverzekeringen nog wel provisie voor de bemiddelingswerkzaamheden. Bemiddelingswerkzaamheden zijn bijvoorbeeld het doen van schadebehandeling. Bij steeds meer verzekeringen zullen de provisies echter volledig verdwijnen. Voor complexe producten zoals bijvoorbeeld hypotheken en levensverzekeringen ontvangt Amptmeijer Verzekeringen geen provisie. U betaalt altijd zelf voor het advies.

Als ik geen abonnement neem, kan ik dan nog klant worden bij Amptmeijer Verzekeringen?
Helaas kan dat niet. Het abonnement is de vergoeding om uw verzekeringen en financiële producten in beheer te houden. Het is onlosmakelijk verbonden met uw verzekeringen en/of financiële producten in ons beheer.

Krijg ik altijd de laagste premie?
Dit is afhankelijk van uw doelstelling. Sommige cliënten wensen lage premies en willen daarbij zelfs concessies doen aan hun verzekeringsvoorwaarden. Anderen kiezen voor de meest uitgebreide voorwaarden. Samen met u zoeken we naar de beste prijs/kwaliteit verhouding.

Ben ik goedkoper uit met een abonnement?
Wanneer u slechts één verzekering bij ons geadministreerd hebt, dan zult u op korte termijn zelfs duurder uit zijn. U heeft pas financieel voordeel bij een abonnement wanneer u meerdere verzekeringen bij ons onderbrengt.

Kan ik bij Amptmeijer Verzekeringen ook een abonnement krijgen en dan in het verzekeringspakket alle provisies terug krijgen?
De wetgever heeft bepaald dat dit uitsluitend is toegestaan wanneer de dienstverlening waarvan het onzeker is of deze plaatsvindt (bijvoorbeeld een onzeker voorval als schadebehandeling) buiten het abonnement valt. Het is immers niet zeker of en wanneer u een verzekerde schade krijgt. Een vergoeding voor een behandeling van uw schades zit dan niet in uw abonnement. De prijs voor de behandeling van een schade is € 115,00 per uur of een vooraf overeenkomst vast bedrag. Bij een eventueel schade maken wij u, vóór het in behandeling nemen van de schade, kenbaar wat de geraamde kosten zijn. De prijs voor dit abonnement is op aanvraag.

Staan de prijzen voor de abonnementen vast?
De prijzen zijn nu vastgesteld voor het jaar 2017 en worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van CBS prijsindex. Het prijsniveau is verder afhankelijk van de snelheid waarmee de wetgever provisies beperkt en/of verbiedt. Amptmeijer Verzekeringen verwacht dat over een aantal jaren het provisiesysteem volledig zal zijn achterhaald en dat u dan uitsluitend voor onze diensten betaald via een abonnementsvorm.